AEPCFA-Girona

Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador

Contacte: Sebas Parra        Tf.: 972 246693

Adreça postal: Marfà 5, 2n 3ª 17006 Girona

Correu e: sebasparra@solidaries.org

Adreça de la pàg. web: http://aepcfagirona.blogspot.com.es/

Socis: cap, som un col·lectiu de suport amb l’Alfabetització i l’Educació Popular a Nicaragua[1] i l’eradicació dels analfabetismes a Catalunya integrat per persones i entitats col·laboradores que cooperen, des de la seva autonomia, en els projectes de l’AEPCFA-Nicaragua[2].

[1]          Campanya d’alfabetització a Nicaragua.- La lluita contra l’analfabetisme és un moviment històric a Nicaragua. L’actual projecte del FCCD, recolzat per 22 ajuntaments catalans, consta de tres fases que s’han anat desenvolupant des del 2005 amb l’aplicació del mètode audiovisual Yo, sí puedo. Actualment, l’objectiu més important és la reducció dels índexs d’analfabetisme en les comunitats indígenes de la costa atlàntica del 25% a un 4% com marca la UNESCO, així com implicar les institucions i els col·lectius del país en la lluita contra l’analfabetisme per tal d’enfortir les comunitats i millorar la producció i les opcions de benestar. Les eines per afrontar aquesta lluita són la mobilització, l’educació i la capacitació de la societat civil. L’any 2016 es prepara una Ofensiva Final que declari tota la Nicaragua indígena Territori Lliure d’Analfabetisme.

[2]          L’Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA) és una ONG nascuda a Nicaragua al 1990 amb un objectiu: portar a terme un projecte d’alfabetització i educació popular per millorar les condicions de vida del poble de Nicaragua preservant el model pedagògic mobilitzatiu i participatiu generat amb la Revolució Popular Sandinista i entenent l’alfabetització com un procés que va més enllà d’ensenyar a llegir i escriure i pretén assolir la capacitat de llegir el món, social, polític i econòmic, i, mitjançant la Pedagogia del Amor, millorar la formació, la consciència i la praxi en els àmbits de la salut preventiva, la producció d’aliments i el manteniment i millora del medi ambient. Aquesta tasca es realitza amb la participació unitària, solidària i sostenible dels sectors populars nicaragüencs.